Demosal:

NB: Så lenge koronaviruset / Covid 19 er aktivt i Norge så sender vi ikke ut demosaler!
Vi beklager dette, men håper situasjonen endrer seg så snart som mulig.

 
For de som ikke har sett/prøvd disse salene har vi demosaler som sendes pr. post og kan prøves fritt i opp til 1 uke (hvis flere skal prøve, eller du har ønske om det så forlenger vi prøvetiden etter nærmere avtale).

Nytt fra 1.2.2019:  Vi sender ikke lenger ut Demosal fra Deuber, (Startrekk, Ultraflex, Maxima og Quantum) pga disse salenes høye pris og at vi ikke har særlig mange brukte slike inne!

Barefoot og KariFlex sendes fremdeles ut som demo, demogebyr kr 800,-
Vi tar full pris for sal og utstyr, som ved kjøp, når vi sender ut demosaler. Som regel sender vi ut nye saler som demo, nettopp fordi mange velger å beholde salene.

Vi sender kun ut demosaler etter at kunden har forskuddsbetalt før vi sender den.  Dette er fordi vi opplever at endel bestiller sal og utstyr og ikke henter ut pakkene, som deretter kommer i retur til oss.  Dette medfører både kostnader og arbeid / ergrelser for oss, som igjen går ut over servicen for våre øvrige kunder.  Vi ber om forståelse for dette, og det positive er at det sparer deg som kunde for kr 90,- i oppkravsgebyr.  Om du er usikker på om du kan bli lurt når du betaler på forskudd til oss så kan du jo prøve å google "Bomfri Sal Norge" og se hva våre kunder sier om oss.  Hadde vi lurt noen så ville det nok dukket opp fort på blogger og hjemmesider  ;-)

Når vi sender ut saler så bestiller du sal og utstyr som du ønsker, og ser på og prøver dette fritt i en uke. Vi ønsker at kundene er så forsiktig og hensynsfull som mulig med sal og utstyr dersom de tror de vil returnere den etter en uke. Ved retur så sendes sal og utstyr i vanlig Norgespakke til oss, og vedlagt må være en lapp med navn og kontonummer for tilbakebetaling av depositum / kjøpesum.

Demogebyr: Vi trekker ifra kr 800,- pr. sal for slitasje/bruk og tilpassing/pakking/håndteringskostnader + utlagt porto ifra beløpet før vi tilbakebetaler til kunde.

NB: Vær nøye med å rengjøre/støvsuge sal, pad og utstyr før retur. For dårlig rengjøring belastes kunde ved kreditering/tilbakebetaling.

Retur av sal som sendes i oppkrav blir ikke hentet ut, vi ønsker å se og kontrollere varene før vi tilbakebetaler (det er også masse styr å ta ut oppkravspakke for oss, i og med at posten da ikke bringer på døra, men krever at vi kommer på nærmeste "post i butikk" for å hente pakken).

Hvis du vil returnere salen så sender du den til Bomfri Sal Norge, Postboks 34, 7581 Selbu godt innpakket som vanlig Norgespakke uten oppkrav, og vi overfører depositumet til din konto når salen har ankommet hit og er kontrollert ok, rengjort og fri for skader.

Send en e-post for bestilling av demosal, eller hvis du har spørsmål.

Post@bomfrisal.no